ภาวะถดถอย คืออะไรและจะส่งผลกระทบต่อฉันอย่างไร

ภาวะถดถอย คืออะไร? ในช่วงเวลาปกติ เศรษฐกิจของประเทศเติบโต โดยเฉลี่ยแล้ว พลเมืองของประเทศนั้นร่ำรวยขึ้นเล็กน้อยเมื่อมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) – เพิ่มขึ้น แต่บางครั้งมูลค่าของมันลดลง และ ภาวะถดถอย มักจะถูกกำหนดให้เป็นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลาสองช่วงสามเดือน – หรือไตรมาส – ติดต่อกัน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น...